Fotvårdare motarbetas av vårdcentral

Laimi Sandell driver fortvårdsföretaget Hagalunds Fotvård i Borlänge. Patienter som remiteras från Kvarnsvedens vårdcentral och vill gå till Hagalunds fotvård får inte göra det. Detta strider bland annat mot ett landstingsbeslut som säger att patienten får välja vilken fotvårdare de ska gå till.

Landstinget i Dalarna valde, på olagliga grunder, att inte förnya sitt entreprenadavtal med Hagalunds Fotvård i Borlänge. Efter stöd från Konkurrenskommissionen lyckades Laimi Sandell, ägare till Hagalunds Fotvård, förmå landstinget att ändra sitt beslut och teckna avtal med henne.

Men en av de remitterande vårdcentralerna i Borlänge hälso- och sjukvårdsområde, Kvarnsveden, vägrar att remittera patienter till Hagalunds Fotvård trots att patienterna begär det och trots att landstinget beslutat att patienterna ska ha rätt att välja specialistmottagning då remiss utfärdas av primärvården.

Fallet har anmälts till Företagarombudsmannen, en privat grupp engagerade företagare som verkar för ett bättre företagarklimat.

Vårdcentralen Kvarnsvedens bojkott mot Hagalunds Fotvård och andra fotvårdare är stötande, säger Företagarombudsmannen. Den strider såväl mot patienternas önskemål som mot landstingets beslut om valfrihet.

Konflikten förefaller vara motiverade av personliga uppfattningar bland olika befattningshavare snarare än av sakskäl. Så får myndigheter inte bete sig. I sin remisshantering är Kvarnsvedens vårdcentral en myndighet, som måste vara strikt opartisk och inte låta sina känslor ta överhanden.

Det är anmärkningsvärt att landstinget i Dalarna inte ingripit mot vårdcentralen, som satt sig över landstingsfullmäktiges beslut, avslutar Företagarombudsmannen.

Landstinget i Dalarna har beretts tillfälle att framföra sina synpunkter i ärendet, men valt att inte yttra sig.

I Företagarombudsmannens bedömning deltog Tommy Adamsson, Clas Nordström, Patrik Engellau, Camille Forslund, Monica Werenfels- Röttorp och Edward Waller.

Företagarombudsmannens fullständiga utlåtande bifogas.

 

Läs utredningen här: FO 2001-08