Månadens Företagarkrav

Småföretag är inga banker

Mikael Damberg,

För drygt ett år sedan publicerade din regering en utredning om betalningstider. I denna framkom det vi redan visste, nämligen att småföretag i praktiken tvingas agera banker åt större företag. Problemet grundar sig i att större företag ofta kräver omotiverat långa betalningstider av sina mindre leverantörer. Ibland tvingas småföretag att vänta på betalningar i 60, 90 eller i vissa fall över 100 dagar.

Den förra borgerliga regeringen var medveten om problemet, men valde endast att lagstifta om att offentliga aktörer ska ha en betalningstid på max 30 dagar. Näringsminister Annie Lööf var hoppfull om att detta skulle inspirera näringslivet, vilket tyvärr inte har skett.

I senaste European Payment Report uppger två av tre svenska företag att de blivit tillfrågade att acceptera längre betalningstider än vad de är bekväma med.
Enligt undersökningen har den offentliga sektorn en genomsnittlig betalningstid på 33 dagar, tre dagar längre än vad lagen kräver.

Långa betalningstider slår mot tillväxten och jobbskapandet. När stora företag och offentlig sektor missbrukar sitt förhandlingsövertag tvingas små företag agera bank.
Många småföretag överlever på grund av att de i sin tur har förstående underleverantörer som också tvingas acceptera långa betalningstider. Men situationen för många småföretag är i längden ohållbar.

Du har sagt att du vill se att situationen förändras, men att företagen till att börja med ska lösa problemet på egen hand. Om ingen bättring sker har du flaggat för en lagstiftning. Du fick förvisso till en överenskommelse med tretton storbolag om att korta ner betalningstiderna. Men det räcker inte.

Den Nya Välfärden vill se en utvidgad uppförandekod mellan fler företag, så att en lagstiftning inte ska bli nödvändig. Men om inte en sådan för gehör är vi positiva till att riksdagen agerar i frågan. En lagstiftning bör dock komma i sista hand och behöver utredas noggrant för att undvika att nya problem mellan kunder och leverantörer uppkommer.

Vi hoppas och uppmanar de större företagen att se över sina hållbarhetskriterier. I dessa borde det vara självklart att småföretag inte ska tvingas agera banker och långivare bara för att de är mindre.

Den Nya Välfärden stöds företagare. Vi vet vad företagare tycker och tänker.
Vi uppmanar dig att fortsätta att söka en lösning på problemet och vi är beredda att hjälpa dig med detta.  Att åtminstone få offentlig sektor att betala enligt lagen är en bra början.

Adam Rydström
Företagarombudsmannen
Den Nya Välfärden

Den Nya Välfärden talar varje dag med hundratals företagare och får en rätt bra bild av vilka ämnen som är angelägna – och vad företagarna tycker om företagarklimatet i Sverige.
Vi identifierar ett aktuellt ämne i linje med företagarnas uppfattningar och formulerar ett brev till lämplig makthavare. Läs våra tidigare krav här.