Tag Arkiv: 2018

Månadens Företagarkrav

Småföretag tvingas ofta acceptera långa betalningstider av stora kunder. Detta måste förändras. Småföretag ska inte agera bank åt större aktörer!