Företagarkravet: Stefan Löfven, ta ansvar och ge besked om när restriktionerna ska lättas!

I vårt förra Företagarkrav krävde vi att perioden för omställningsstöd skulle förlängas.
Din regering lyssnade på vårt krav och det tackar vi för. Men tyvärr meddelade ni kort därefter att coronarestriktionerna stramas åt. Nu ska inga restauranger få hålla öppet efter kl 20:30. Butiker ska ägna mer tid och pengar åt att reglera antalet kunder i lokalen, eller riskera nedstängning. Oron bland företagare breder ut sig eftersom ingen vet vilken bransch som står näst på tur att stängas ner.

De nya restriktionerna införs på grund av rådande smittspridning, har du sagt. Men när beskedet om strängare restriktioner kom den 24 februari så låg antalet nya fall, antalet upptagna IVA-platser och antalet sjukhusinlagda covidpatienter på mycket lägre nivåer än de som rådde i början på året. Signalen från din regering blir således att restriktionerna kan komma att skärpas alldeles oavsett hur smittspridningen ser ut.

Folkhälsomyndigheten har vid upprepade tillfällen påpekat att företagen och deras kunder inte påverkar smittspridningen på ett markant sätt. Och restauranger är inte någon riskmiljö när det kommer till smittspridning, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.
Enligt Folkhälsomyndigheten är arbetsplatser och hemmet de miljöer där den mesta smittspridningen sker. Ändå riktar ni restriktionerna mot företag och deras kunder i ett försök att efterapa den destruktiva politik som resten av Europa ägnat sig åt senaste året.

Du och dina ministerkollegor har många gånger upprepat att individer behöver ta ansvar. Och det stämmer. Men din regering behöver också ta ansvar. Just nu riskerar många företag och arbetstillfällen att försvinna för alltid till följd av en näringsfientlig politik som prioriterar symbolåtgärder utan vetenskaplig förankring.

Att minska smittspridningen är oerhört viktigt, men en ansvarsfull regering kan inte försöka minska smittspridningen till vilket pris som helst. En politik som offrar Sveriges företagare tar inte ansvar för befolkningens möjligheter att försörja sig och leva ett drägligt liv.
Att företag går i konkurs minskar inte smittspridningen och leder definitivt inte till en bättre folkhälsa.

Pandemin har pågått i ett år och ledande experter menar att den kommer pågå en lång tid framöver. Viruset muterar gång på gång, vilket gör att vaccinen kanske inte blir den frälsning många räknat med. Om din regering fortsätter med den inslagna politiken kommer företagen behöva leva med hot om nya restriktioner och eventuell nedstängning i flera år framöver. Hur tror du att företagare ska kunna ”hålla i och hålla ut” under sådana förutsättningar?

Alltför många företagare är nu beroende av statliga stödåtgärder för sin överlevnad. Stöden har varit nödvändiga och bör utökas och förlängas. Men utan något hopp om normalisering redan i år så kommer stöden inte räcka till. Företagen behöver ett klart och tydligt löfte om att det inte kommer införas några nya restriktioner i framtiden. Regeringen bör dessutom meddela en klar och tydlig plan för hur Sverige ska öppnas upp igen, ju tidigare desto bättre.

Adam Rydström
Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden

Läs mer om Företagarkravet här.