Företagarkravet i december: Slopa förslaget om förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkringar!

Magdalena Andersson, din politik skadar företagarklimatet!

Den rödgröna regeringens aggressiva skattehöjningspolitik krossar företagarnas framtidstro och avskräcker entreprenörer från att starta nya verksamheter och expandera.

I budgeten för 2018 föreslog regeringen en flygskatt och chockhöjd fordonsskatt. Dessutom vill regeringen införa en förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkringar. Hela 429 000 personer har en sjukvårdsförsäkring tecknad av arbetsgivaren. Företag erbjuder sjukvårdsförsäkring för att minska risken för produktionsbortfall. Sjukvårdsförsäkringen utgör också en del av arbetsmiljöarbetet.

Det är därför inte så konstigt att sjukvårdsförsäkringar är vanligast i mindre företag.
I företag med upp till 4 anställda har ca 23 procent en sjukvårdsförsäkring. Små företag har helt enkelt inte möjlighet att låta produktionen ligga nere i väntan på att en medarbetare ska få vård.

Regeringens förslag kommer att leda till att framförallt låg- och medelinkomsttagare kommer att avstå från försäkringen eftersom kostnaden blir för hög när förmånsbeskattningen införs. Företagen kommer också påverkas eftersom de troligtvis drabbas av ökad ohälsa och en högre sjukfrånvaro.

Finansdepartementets beräkningar på eventuella skatteintäkter är mycket osäkra och kan leda till lägre skatteintäkter än vad regeringen hoppas på, inte minst för att färre arbetstagare kan komma att välja att teckna en försäkring om förslaget blir verklighet. Samtidigt riskerar företagen högre kostnader för sjuklön medan den offentliga sjukvården belastas mer, vilket leder till en sämre sjukvård för alla.

Den Nya Välfärden stöds av småföretagare. Vi vet vad företagare tycker och tänker. Företagarna vill att du river upp planerna på att förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringar och att du återställer de skatter som höjts under mandatperioden.


Med vänliga hälsningar,

 

Adam Rydström
Företagarombudsmannen
Den Nya Välfärden