Företag bestraffas för friskvård

Företag bestraffas för friskvård

Staten har lagt allt mer av ansvaret för de anställdas sjukskrivning på arbetsgivaren. Därför är det rimligt att företagaren får möjlighet att utan straffbeskattning utveckla nya sätt att hantera detta, menar Företagarombudsmannen. Men när företaget Marcatus införde en check för kompetenshöjning och friskvård på 15 000 kronor fick de betala 50 000 kronor i arbetsgivaravgifter.

Mercatus Engineering AB i Vimmerby har på några år sänkt sjukfrånvaron från fem procent till 0,5 procent genom förebyggande friskvård. Entusiasmerad av sina egna framgångar beslöt företagsledningen att införa en ”friskvårds- och kompetenscheck” värd 15 000 kronor som var och en av de anställda skulle få.

Men innan checken hann införas gjorde Skattemyndigheten revision. Mercatus fick betala nästan 50 000 kronor i arbetsgivaravgifter på hälsomassage till de anställda. Dessutom förklarade skattemyndigheten att det troligen skulle bli arbetsgivaravgifter och förmånsbeskattning för en del av den planerade checken.

– Man kan ge hur mycket service som helst till en maskin utan att myndigheterna bråkar, men när man försöker ge service till en anställd blir det stopp. Det är konstigt för ett bolag som vårt, där de anställda är viktigare än maskinerna, säger VD Kristina Alsér.

Företagarombudsmannen menar att stort godtycke råder i frågan om vad som ska vara avdragsgillt när det gäller ett företags kostnader för sådant som gynnar både företaget och en anställd. Vidare anser Företagarombudsmannen att det just när det gäller åtgärder mot hög sjukfrånvaro är extra orimligt att vägra företag att dra av kostnaderna eftersom staten så målmedvetet försöker få arbetsgivarna att ta ansvar för de anställdas hälsa.

I Företagarombudsmannens bedömning deltog Tommy Adamsson, Clas Nordström, Patrik Engellau, Monica Werenfels- Röttorp, Camille Forslund, Lars I W Jansson, Edward Waller och Nils-Eric Sandberg.

Företagarombudsmannens utlåtande bifogas.

 

Läs utredningen här: FO 2001-019