Folkhögskolans lunchservering olämplig och olaglig

Vindelns folkhögskola får kritik av Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden. Kritiken gäller att skolan bedriver lunchservering till allmänheten. Enligt ombudsmannen är lunchserveringen olaglig. Den strider mot kommunallagen, mot vad som brukar kallas för den kommunala kompetensen. Det är helt enkelt inte är en uppgift för landstinget (som äger skolan) att bedriva lunchserveringen. Enligt ombudsmannen är serveringen inte bara olaglig utan även olämpligt eftersom konkurrensen mellan matställena snedvrids, och ur ett längre perspektiv skadas konsumenternas intresse om konkurrensen mellan olika restauranger skadas.

– Landstinget ska ägna sig åt kommunal verksamhet och inte åt att konkurrera med lokala lunchrestauranger, säger Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Lunchserveringen är vare sig lämplig eller laglig. Det enda rimliga är att skolan upphör med serveringen till allmänheten, säger Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

 

Läs utredningen här: FO 2006-005