Flygplatsbolag har brutit mot upphandlingslagen

Det huvudsakligen offentligt ägda bolag som driver Göteborg City Airport (f.d. Säve flygplats) har i strid mot lag inte ansett sig skyldigt att följa gällande upphandlings­bestämmelser.

Cityflygplatsen i Göteborg AB, som har funnits sedan 1977, ägs till större delen av staten och Göteborgs kommun. Bolaget har dock inte brytt sig om gällande upphandlingsbestämmelser. Istället har bolaget tillämpat informella upphandlings- eller inköpsrutiner där exempelvis lagens grundläggande principer om öppenhet kring upphandlingsprocessen och likabehandling av leverantörer inte behöver beaktas. Detta har bl.a. domstol konstaterat strider mot lag.

Bolagets agerande ger möjlighet att diskriminera leverantörer, vilket begränsar konkurrensen vid köp av varor och tjänster. Av detta kan följa oförmånliga inköpsvillkor, en press uppåt på flygplatsavgifter och ytterst ökade priser för flygrese­närerna.

– Cityflygplatsen i Göteborg AB har under lång tid inte följt gällande lag och EU-direktiv på upphandlingsområdet. Detta förtjänar allvarlig kritik, säger Lennart Palm, ledamot av Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 12-016 Säve flygplats