Fel företag vann upphandling av massage

Länsarbetsnämnden i Västmanlands län har upphandlat massage. Vid tilldelningen av kontraktet antog nämnden ett anbud trots att de så kallade ”skallkraven” i upphandlingen inte var uppfyllda. Nu får länsarbetsnämnden kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp som sammankallats av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Expertgruppen menar att upphandlingen genomförts i strid mot lag och att konkurrensen på marknaden därmed har snedvridits. Nämnden antog ett anbud som inte uppfyllde de obligatoriska ”skallkraven” och slarvade dessutom med bedömningen av referenserna.

– Vid offentliga upphandlingar ska den mest prisvärda leverantören få teckna kontrakt. Så har inte skett i detta fall. Nämnden har valt en leverantör som inte uppfyllde upphandlingens ”skallkrav”. Samtidigt har nämnden valt bort en leverantör för att den följer yrkesinspektionens föreskrifter om hantering av kontanter, säger Patrik Engellau, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– Länsarbetsnämndens upphandling av ”personalmassage” har genomförts på ett sätt som strider mot lagen om offentlig upphandling. Konkurrensen på marknaden har därmed snedvridits, säger Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2004-038