Tag Arkiv: KKO 2004-038

Fel företag vann upphandling av massage

Länsarbetsnämnden i Västmanlands län har upphandlat massage. Vid tilldelningen av kontraktet antog nämnden ett anbud trots att de så kallade ”skallkraven” i upphandlingen inte var uppfyllda. Nu får länsarbetsnämnden kritik …