Fel av landstinget i tryckeriupphandling

Nu riktar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, kritik mot Västerbottens läns landsting. Landstinget upphandlade tryck av personaltidningen. Tryckerierna skulle lämna in provtryck på en bild, som sedan skulle jämföras med originalet. Problemet var att det inte finns något fysiskt original, utan bara en digital bild vars färger ser olika ut beroende på vilken dator, program och bildskärm som används för att titta på bilden. Det var med andra ord omöjligt för tryckerierna att veta hur ”originalet” såg ut. Bedömningen om vilket provtryck som hade bäst överensstämmelse med originalet blev därmed godtycklig. Upphandlingen strider därmed mot lagens krav på förutsägbarhet och transparens. Landstingets agerande snedvrider konkurrensen på tryckerimarknaden.

I anbudsunderlaget ska det tydligt framgå hur de olika anbuden kommer att bedömas. Så har inte varit fallet och därmed har landstinget brustit i affärsmässighet, framhåller expertgruppen i sin granskning.

Självklart måste alla anbudsgivare på förhand veta hur anbuden kommer att bedömas. Hur ska de annars veta hur de ska formulera anbuden? Landstinget i Västerbotten har genomfört en dålig upphandling. Den måste göras om, säger Sigvard Berglöf, ledamot i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2006-02