Tag Arkiv: Tryckeriupphandling

Norrbottens läns landsting gör lagstridiga inköp av tryckeritjänster

Konkurrenskommissionens utredning visar att Norrbottens läns landsting sedan 2008 köpt tryckeritjänster för cirka 1,3 miljoner kronor per år direkt från ett tryckeri utan upphandling i konkurrens. Detta strider mot lagen om offentlig upphandling. Landstinget riskerar nu att dömas till en upphandlingsskadeavgift på åtminstone 100 000 kronor på grund av de olagliga direktinköpen konstaterar kommissionen.

Fel av landstinget i tryckeriupphandling

Nu riktar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, kritik mot Västerbottens läns landsting. Landstinget upphandlade tryck av personaltidningen. Tryckerierna skulle lämna in provtryck på en bild, …