Familjebostäder snedvrider konkurrensen

Familjebostäder i Göteborg har direkttilldelat försäkrings­tjänster för knappt två miljoner kronor per år till det kommunägda försäkringsbolaget Göta Lejon. Konkurrens­kommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, riktar nu kritik mot bostadsbolaget för att inte ha konkurrensutsatt upphandlingen på ett korrekt sätt.

– Familjebostäder är skyldigt att iaktta regelverket i lagen om offentlig upphandling – LOU. Det finns ett antal undantag som tillåter att LOU sätts åt sidan, som till exempel ensamrätt, men inget av de undantag som medges i lagen är tillämpligt i det aktuella fallet, påpekar expertgruppen.

– Konkurrenskommissionen uppmanar därför Familjebostäder att säga upp pågående avtalsförhållande med Göta Lejon och genomföra en ny upphandling för år 2011. Bolagets handlande är inte bara olagligt. Det riskerar också att snedvrida konkurrensen, säger Sigvard Berglöf, ledamot av Konkurrenskommissionen. 

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 10-018 Familjebostäder i Gbg