Den Nya Välfärdens tidning är här!

Vår tidning speglar vårt arbete för ett bättre företagarklimat och en ny samhällsmodell. Den kan du läsa som PDF här. I årets tidning kan du kan bland annat läsa följande:

Intervju med Tino Sanandaji
Den uppmärksammade nationalekonomen Tino Sanandaji ger sin syn på varför politiken misslyckas och presenterar vad han tycker att politikerna bör göra istället.

Struntar politiker i lagarna?
Vår chefjurist Pär Cronhult avslöjar hur myndigheter trotsar lagar och domstolsbeslut.

Kolumnister: Stig-Björn Ljunggren, Adam Cwejman, Anne-Marie Pålsson, Nils Lundgren, Finn Bengtsson och Jens Ganman reflekterar över aktuella samhällsproblem.

Hur ska nyanlända få en bostad? I bostadsbristens Sverige tvingas kommuner vidta kontroversiella åtgärder för att säkra bostäder åt migranter. Men vad tycker svenska folket? Vi lät SKOP undersöka saken.

Det Goda Samhället – Här skapas samtidens självförståelse
Opinionssajten detgodasamhallet.com har nu över 700 000 läsningar per månad. Läs årets mest lästa texter från Paulina Neuding, Mohamed Omar och Patrik Engellau.

Dessutom: Företagarombudsmannen skriver om regeringens trafikfientliga politik och kontanternas dödskamp. Konkurrenskommissionen granskar kommuners lagöverträdelser och Den Nya Välfärdens arbete bidrar till att stoppa skadliga förslag.