Bostadsbrist ingen ursäkt för olagligt miljonavtal

Dals Eds kommun har tecknat ett avtal för 5 miljoner kr med ett privat företag för leverans av mobila byggnader. Avtalet kritiseras av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, eftersom kommunen inte tagit in några konkurrerande anbud. Kommunen bryter därmed mot lagen om offentlig upphandling, LOU.

– Avtalet är olagligt eftersom Dals Eds kommun är en upphandlande myndighet och därför ska följa lagen om offentlig upphandling. Att teckna avtal för mångmiljonbelopp utan att ta in konkurrerade anbud är olagligt, säger expertgruppen.
– Att kommunen anger bostadsbrist är ingen anledning för att inte följa reglerna i LOU eftersom bostadsbristen har sin grund i bristande planering hos kommunen, påpekar NN ledamot av Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 08-049 Dals Ed