Bostadsbolag olagligt försäkrat

Göteborgs stads bostadsaktiebolag (Bostadsbolaget) har direkttilldelat försäkringstjänster för nästan två miljoner kronor per år till det kommunägda försäkringsbolaget Göta Lejon. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, riktar nu kritik mot Bostadsbolaget för att inte ha konkurrensutsatt upphandlingen på ett korrekt sätt.

– Bostadsbolaget är skyldigt att iaktta regelverket i lagen om offentlig upphandling – LOU. I det här fallet har man struntat i lagen och istället givit kontraktet till ett kommunägt försäkringsbolag. Det är en överträdelse av LOU och varje förlängning av avtalet skulle dessutom innebära en ny överträdelse, påpekar expertgruppen.

– Konkurrenskommissionen uppmanar Bostadsbolaget att inte förlänga pågående avtalsförhållande med Göta Lejon och genomföra en ny upphandling för år 2011. Förfarandet riskerar att snedvrida konkurrensen och avtalet kan dessutom komma att ogiltigförklaras i domstol, säger Inger Ridderstrand Linderoth, ordförande i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 10-020 Bostadsbolaget