Bodens kommun köper för 20 miljoner utan upphandling

Bodens kommun har enligt en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen brutit mot upphandlingslagen igen. Denna gång gäller det boende för ensamkommande barn där ett avtal har förlängts på ett sätt som strider mot lagen. Värdet av de olagligt tilldelade kontraktsförlängningarna uppgår till totalt 20 miljoner kronor.

Under 2010 ingick Bodens kommun ett knappt treårigt avtal med en privat utförare om sociala tjänster och boende för ensam­kommande barn. Efter avtalstidens utgång 2013 har kommunen fortsatt att köpa tjänsterna från utföraren i ett antal ”förläng­nings­avtal” utan upphandling. I december 2014 slöt kommunen ett avtal som gäller under 2015 med möjlighet till maximal förlängning till och med februari 2017. Inte heller detta avtal har upphandlats enligt LOU.

Konkurrenskommissionens ledamot Per Eklund är starkt kritisk till att kommunen inte upphandlat såsom lagen kräver.

– Kommunen får inte gång på gång förlänga avtal eftersom det föreligger en i lag föreskriven skyldighet för kommunen att upphandla dessa tjänster. Eftersom det ursprungliga avtalet löpte ut 2013, utan möjlighet till förlängning, skulle en upphandling ha genomförts redan för perioden därefter. Kommunen har haft god tid på sig att genomföra en upphandling men istället valt att genomföra ytterligare så kallade förlängningar, nu senast för perioden 2015 till 2017.

– Om Konkurrensverket väljer att väcka talan mot Bodens kommun i domstol riskerar kommunen att få betala en upphandlingsskadeavgift på upp till 1,4 miljoner kronor. Det är hög tid för Bodens kommun att se över sina upphandlingsrutiner säger Per Eklund, som pekar på att detta är kommunens fjärde lagöverträdelse som Konkurrenskommissionen kunnat konstatera på två år.

Läs utredning KKO 15-007