Bilverkstad får inte betalt av försäkringskassan

Bilverkstad får inte betalt av Försäkringskassan

Efter beslut av Försäkringskassan har Hanngrens Sadelmakeri AB handikappanpassat två bilar. Men nu vägrar Försäkringskassan betala fakturan i tid.

Ulf Romö driver företaget Hanngrens Sadelmakeri AB i Sundsvall. Försäkringskassan beslutade under 2001 (den 5 juni respektive den 2 oktober) att två bilar skulle handikappanpassas. Hanngrens Sadelmakeri AB fick i uppdrag att utföra jobben. Ulf Romö skulle installera en bensinvärmare med fjärrstyrning och en s.k. uppresarlyft.
Den 11 november 2001 fakturerade Ulf Romö Försäkringskassan sammanlagt 36 930 kr före moms. Fakturorna förfaller till betalning den 11 december 2001.
Men i slutet av oktober får Ulf Romö av en handläggare på Försäkringskassan veta att ”betalningarna skulle ställas in i mitten av november eftersom pengarna var slut”. Ulf Romö berättar också att man de senaste tre åren ställt in betalningar på samma sätt.
Företagarombudsmannen är en privat grupp som inom ramen för Stiftelsen Den Nya Välfärden verkar för ett bättre företagarklimat i Sverige.

– Försäkringskassorna borde ha rutiner som hindrar att beslut om handikappanpassning tas utan att det finns pengar, anser Företagarombudsmannen efter att ha granskat ärendet.

– Företagarombudsmannen har tidigare uppmärksammat Försäkringskassornas betalningsinställningar vid årsskiften (”Bilverkstad får inte betalt av Försäkringskassan”, publicerat den 14 februari 2001). Riksförsäkringsverkets agerande är uppseendeväckande, särskilt mot bakgrund av att det har upprepats i flera år. Agerandet är nonchalant mot de drabbade företagarna, anser Företagarombudsmannen.

– Om företagare inte kan lita på att Försäkringskassan betalar sina fakturor i tid kommer ingen heller vilja ta på sig uppdraget att handikappanpassa bilar och då är det i sista hand de funktionshindrade som drabbas.

I Företagarombudsmannens bedömning deltog Tommy Adamsson, Clas Nordström, Patrik Engellau, Monica Werenfels- Röttorp, Camille Forslund, Lars I W Jansson, Nils-Eric Sandberg och Edward Waller.

Företagarombudsmannens utlåtande i sin helhet bifogas.

 

Läs utredningen här: FO 2001-021