Arvidsjaur ställde snedvridande upphandlingsvillkor i strid mot lagen.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Arvids­jaurs kommun för att vid upphandling av skolskjuts ställt villkor som endast kommunens redan befintliga leverantör kan uppfylla.

När Arvidsjaurs kommun skulle upphandla ett nytt avtal för skolskjuts-transporter av elever till och från skolor i kommunen för c:a 17 miljoner kronor ställdes ett obligatoriskt krav på att anbudsgivarna måste ”ha erfarenhet av skolskjutsuppdrag i Arvidsjaurs kommun de senaste tre (3) åren” för att överhuvudtaget få sina anbud i beaktande.

Bestämmelserna om offentlig upphandling är till för att möjliggöra konkurrens och att motverka korruption. Det är enligt lagen därför inte tillåtet att utforma anbudsförutsättningarna med krav som medför en diskriminerande eller konkurrenssnedvridande särbehandling, utan samtliga på marknaden verksamma företag ska ges lika förutsättningar att lämna anbud.

Ansvaret att arrangera skolskjuts är en kommunal monopolverksamhet. Som anbudsförutsättningarna har utformats kommer enbart det eller de företag som kommunen sedan tidigare anlitat för uppdraget att kunna delta i upphandlingen. Någon konkurrens kommer därmed aldrig ifråga.

Efter överprövning i domstol har kommunen avbrutit upphandlingen, dock inte av det skälet att anbudsförutsättningarna har varit konkurrenssnedvridande utan för att man uppgav sig ha ”annonserat upphandlingen med en felaktig avtalsform”.

– Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot Arvidsjaurs kommun, som tydligen inte verkar inse problemet med diskriminerande anbudsvillkor, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Läs hela utredningen KKO 22-005 här.