Apotekets försäljning snedvrider konkurrensen

Apotekets försäljning av handelsvaror, dvs. tandkräm, kosmetika, schampo mm konkurrerar på ett olämpligt sätt med dagligvaruhandelns motsvarande produkter. Genom att integrera försäljningen av läkemedel med handelsvaror får Apoteket AB konkurrensfördelar på bekostnad av övriga leverantörer. Företagarombudsmannen Mårten Hyltner vid Den Nya Välfärden, visar i en utredning på bristen i företagarklimatet och anser att Apotekets försäljning av handelsvaror ska upphöra.

– Eftersom varorna säljs på Apoteket kan det finnas risk att kunderna tror att produkterna har en medicinskt eller behandlande effekt. Varorna kan då uppfattas som bättre än de som säljs i den allmänna handeln. Det skapar en snedvriden konkurrens på marknaden och utgör en tydlig brist i företagarklimatet, säger Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

 

Läs utredningen här: FO 2007-010