Boklansering av ”Min oro” 23 april

Inbjudan till boklansering

 

Min oro

Under de senaste sex, sju årtiondena har folk i de rika väst-Min oro omslag
länderna blivit rika. Varenda svensk har numera högre levnadsstandard än kungar hade förr om man räknar sådant som att överleva barndomen, att få behålla tänderna och att åka på solsemester mitt i vintern.

Detta är det märkvärdigaste som hänt mänskligheten. Vi har lämnat fattigdomens värderingar och anammat rikedomens. Nu handlar det inte om överlevnad utan om självförverkligande.

Det får följder, till exempel för skolan. Föräldrar abdikerar från föräldraansvaret.
Barnen vill inte underkasta sig auktoriteter och lärarna har förlorat sin självsäkerhet.

Politiken tappar handlingskraften. Vem som än är utbildningsminister kan hon inte påverka värderingar. Hon kan lagstifta och hon kan köpa saker för sin budget, men allmänt spridda mentaliteter låter sig varken påverkas med pengar eller förbud.

Politikens villkor och förutsättningar är nya.
Det är viktigt att vi funderar på hur vi vill ha det med Sverige i framtiden.

Tid: 23 april kl. 12:00-13:00 (lättare lunch serveras från kl. 11:30)

Plats: Den Nya Välfärden, Danderydsgatan 10, Stockholm

Deltagare:    
Patrik Engellau, ordförande Den Nya Välfärden,
Anders Björnsson
, hedersdoktor, historiker och journalist och
Nina Rehnqvist
, adj. professor, ordförande i SBU

Anmälan: Senast 22 april till adam@dnv.se (OBS! Begränsat antal platser)