Tag Arkiv: KKO 2004-058

Alingsåstvättens miljonavtal med landstinget i Värmland olagligt

Västra Götalandsregionen har genom Alingsåstvätten lämnat anbud och tecknat ett tvättavtal med Landstinget i Värmland. Kontraktet är värt 20 miljoner kronor per år, eller 140 miljoner kronor för hela avtalsperioden …