120 000 i böter för en missad blankett

Bolaget Smart Media Solutions AB (SMS) i Nacka utanför  Stockholm har drabbats av en miljösanktionsavgift på 120 000 kr. Bolaget skall betala avgiften för att man inte redovisat försäljningen av elektriska och elektrontroniska produkter till Naturvårdsverket i tid. Företagarombudsmannen är starkt kritisk till hur Naturvårdsverket hanterat ärendet och anser att avgiften är oskälig och aldrig borde ha påförts företaget.

– I Naturvårdsverkets beslut eller förslag till beslut framgår inte vilka uppgifter eller hur uppgifterna skall rapporteras till verket. Det är anmärkningsvärt att Naturvårdsverket inte informerade företaget om vad som krävs för att uppfylla rapporteringsskyldigheten, säger Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– I Sverige finns det 1 200 lagar, 2 200 förordningar och ca 8 100 myndighetsföreskrifter. Det finns inte en människa som kan känna till alla dessa. I Naturvårdsverkets beslut angavs att överklagan skulle ställas till miljödomstolen vid Stockholms tingsrätt. Den finns inte längre. När inte ens Naturvårdsverket, som anses vara expert, kan hålla sig ajour med gällande regelverk är det helt orimligt att belägga ett företag med 120 000 kr i böter för en försenad redovisningsrapport, säger Mårten Hyltner.

 

Läs utredningen här: FO 2007-013