Nu räcker det!

Coronaviruset har fått Sverige att tvärnita.
Många företag har redan varslat eller sagt upp personal på grund av arbetsbrist. Det handlar om tiotusentals jobb. Och fler kommer bli uppsagda framöver.

Regeringens stimulanspaket räcker inte långt. Privata banker har redan sagt att de inte kommer att använda sig utav de 500 miljarder kronor som Riksbanken vill låna ut via dem. Företag som behöver låna pengar skulle ändå inte ha fått låna eftersom bankerna inte vill ta risker. I dagsläget vet ingen exakt hur permitteringsstöden kommer fungera eller påverka företagen. Hur sjuklöneansvaret fungerar i praktiken är inte heller klarlagt. Stimulanspaketet har inte gjort mycket för att lugna småföretagare.

”Vi måste första allvaret” sa Kerstin Hessius, Vd:n för tredje AP-fonden i gårdagens Aktuellt.
Hon varnar för att Sverige riskerar att hamna i en depression som liknar 20-talets Tyskland eller 30-talets USA, med en arbetslöshet på uppemot 40%…

Jag har sagt det förr men det måste sägas igen: Det finns ett liv efter Corona. En ekonomisk depression kommer orsaka större skada än vad viruset någonsin mäktar med. Vi måste kunna finansiera sjukvården även efter att pandemin lagt sig och det låter sig inte göras om närmare halva befolkningen saknar arbete. Ett ruinerat land kan inte betala för sjukvård över huvud taget.

Vi måste sansa oss. Sverige bör inte bekämpa smittan till varje pris. Coronasmittan är inte zombieapokalypsen. Mänsklighetens överlevnad står inte på spel, även om massmedia vinklar det så. Åtgärderna Sverige vidtar måste därför vägas mot annat än bara smittspridning.

Självklart ska vi försöka ”platta till kurvan” så gott det går. Men om detta innebär att Sverige står still i månader, eller kanske uppemot ett år så är det inte värt det. Punkt!

Åtgärder som skolstängningar och reseförbud bygger på mycket osäker vetenskap. Vi vet inte om de hjälper eller om de är verkningslösa för att minska smittspridningen. Det vi däremot vet är att åtgärderna som politikerna genomför och den oro som sprids har mycket negativa konsekvenser för ekonomin och jobben.  

Osäkerheten måste skingras. Företagen måste veta hur lång tid de förväntas härda ut. Regeringen måste fastställa ett datum eller åtminstone klargöra vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att restriktionerna ska lyftas och rekommendationerna gällande isolering slopas.

Företagen måste ha stöd för att klara sig igenom denna kris. Stödpaketet regeringen lanserade är inte tillräckligt. Företagen kan inte låna sig igenom krisen. Anstånd med skatteinbetalningar bör ersättas av ett slopat krav på skatteinbetalningar. Dessutom bör regeringen skyndsamt ta över en stor del av företagens kostnader, exempelvis genom kraftiga lönesubventioner.

Staten måste se till att människor som tillhör riskgrupper får all hjälp de behöver för att kunna isolera sig medan resten av befolkningen bygger upp en flockimmunitet.

Inte minst behöver vi ta ett steg tillbaka och tänka på vad det egentligen är vi håller på med. Hur reagerar vi och resten av världen på pandemier under vanliga år? En vanlig säsongsinfluensa som sprider sig över jordklotet kan döda uppemot 650 000 människor. I Italien kan 20 000 dö av influensan under en säsong, betydligt fler än de 3 400 som hittills dött till följd av Covid-19. Men då är det ingen politiker som skriker i högan sky och kräver total nedstängning och inställda evenemang. Så varför är politiker beredda att kasta förnuftet överbord och drabbas av panik just nu?

Är vi så fredsskadade att vi inte kan väga risker mot varandra? Att vi inte klarar att prioritera i svåra tider eftersom vi låter paniken ta över? Att hysteriska politiker väljer att visa handlingskraft genom att efterapa åtgärder som saknar vetenskapligt stöd?

Under andra världskriget framställde brittiska regeringen den numera berömda affischen med texten ”Keep Calm and Carry On”. Affischen användes aldrig i någon större utsträckning, men budskapet är mer aktuellt än någonsin under efterkrigstiden. Vi kan inte låta Coronasmittan stänga ner vår ekonomi. Smittan ska inte tillåtas krossa vårt välstånd, vår välfärd eller våra företag.

Adam Rydström
adam.rydstrom@dnv.se