Miljöpartiets mattekunskaper

Miljöpartiet har gjort nedläggningen av Bromma flygplats till en prestigefråga. Partiet är så besatt av idén att bygga bostäder på just denna markyta att man är beredd att ljuga väljarna rakt i ansiktet. Det finns nämligen stora hål i beräkningarna, även om man bortser från de juridiska hinder som står i vägen.

År 2008 tecknade det statliga bolaget Swedavia ett avtal med Stockholm stad om arrende av marken till 2038. Avtalet kan bara sägas upp av Swedavia. Uppsägningstiden är tre år. En sådan uppsägning måste ske av riksdagen. Flygtrafiken skulle behöva flytta någon annan stans. Arlanda klarar inte mer trafik så resenärerna skulle antagligen behöva ta sig till Skavsta.

Visst, det går att ta tåget istället (eller bilen), så om vi bortser från att nedläggningen skulle skapa en massa oreda och besvär för miljoner resenärer så går det att reda ut. Resenärerna kan till exempel spendera mindre tid med sina familjer och ta nattåget till mötena istället. Trots allt så ska ju flygplatsens mark användas till något gott, nämligen att avhjälpa bostadskrisen i Stockholm. Men vad är det för stadsdel som ska växa fram egentligen?

Bromma Parkstad ska bli en ”modern, mänsklig och miljövänlig stadsdel”. Enligt Miljöpartiet så kommer en yta på 600 000 kvadratmeter att frigöras. På denna yta kommer 50 000 lägenheter att uppföras och befolkningen i den nya stadsdelen kommer att uppgå till 100 000 människor. Befolkningstätheten kommer att uppgå till 166 666 människor per kvadratkilometer. Med andra ord kommer Bromma Parkstad att bli en av de mest tätbefolkade stadsdelarna i mänsklighetens historia.

För Miljöpartiets väljare kan det vara intressant att jämföra med Manhattan i New York City. Där är befolkningstätheten 27 502 människor per kvadratkilometer. Bromma Parkstad kommer att ha en 6 gånger högre befolkningstäthet. Dessutom kommer 30 000 arbetsplatser att finnas på området. Knappast ett troligt scenario. Om de framtida invånarna uppskattar en större trängsel än Indiens och Bangladesh värsta slumområden har inte utretts av partiet. Men det kanske inte behövs om man ändå inte kan räkna…
________________________________________

Adam Rydström
Adam Rydström

adam.rydstrom@dnv.se