Hur ska svenskarna överleva de höga elpriserna?

Elpriserna driver företag i konkurs, ökar inflationen och krossar vårt välstånd. Med bara månader kvar till vintern är situationen akut. Därför kräver vi svar från politikerna. Hur är det tänkt att svenskarna ska överleva den kommande vintern?

De rekordhöga elpriserna har fått både regering och opposition att enas om vikten av åtgärder.
En lösning som riksdagspartierna lagt fram är olika sorters subventioner som syftar till att berika elbolagen på skattebetalarnas bekostnad. Till exempel vill regeringen dela ut omkring 90 miljarder kronor till svenska elkunder. Pengarna kommer inte användas till att bygga ny kärnkraft utan för att elbolagen ska kunna fortsätta ta ut överpriser och göra rekordvinster samtidigt som staten får in hutlöst med skatt och momsintäkter. Politikerna försöker sälja in det så kallade elprisstödet som om det vore en gåva till folket, men i själva verket är det skattebetalarna som betalar notan för subventionerna.

De höga elpriserna är ingen slump utan beror på politiska beslut som är skapade för att gynna elbolagen som verkar i en så kallad ”marknadsekonomi”. Elmarknaden är dock inte särskilt marknadsmässig. Tvärtom så är elmarknaden ett hopkok av subventioner till olönsam elproduktion (som vindkraft) och stora hinder för lönsam kraftproduktion (kärnkraft). Elhandelsmarknaden försvaras av riksdagspartierna, fastän den används för att manipulera priserna, exploatera kundernas utsatta läge och göra miljardvinster på kuppen. Alltmedan företag och privatpersoner kämpar för sin överlevnad.

Hade Sverige behållit kärnkraften och låtit elpriserna vara oberoende av andra länders energipolitik så hade vi aldrig haft någon elbrist och svenskarna hade inte varit beroende av statens välvilja för sin överlevnad.  Politikernas val att göra Sverige beroende av andra länders politik har gjort vårt land en otjänst, men skadan går att reparera.

Det finns ingen tid att spilla! Företag och hushåll är desperata och behöver besked redan nu.
Våra förslag till politikerna är följande:
– Priset på el ska spegla produktionskostnaden. Därför vill vi se en reglering av elpriset med max en krona per kilowattimme inkl moms och skatt.

– För att åstadkomma detta bör skatterna på el sänkas till EU:s miniminivå, vilket innebär en sänkning från dagens ca 45 öre per kWh till 0,6 öre.

– Kärnkraften bör byggas ut skyndsamt i syfte att göra hela Sverige självförsörjande på el under årets alla dagar.

– Subventioner till kraftproduktion ska inte ske i kraftslag som är väderberoende. Subventioner till vindkraft bör tas bort snarast.

– Elnätet bör rustas upp och dimensioneras efter framtidens elbehov.

– Uppdelningen av Sverige i fyra elområden bör avskaffas.

– Sveriges välstånd är en alldeles för viktig fråga för att överlämna till EU. Alla regleringar bör granskas och omvärderas. Om regleringarna skadar svenska elkonsumenter bör de tas bort och ersättas.

– Sverige måste snarast lämna eller omförhandla villkoren på elbörsen Nord Pool. Om detta inte sker riskerar Sverige att avindustrialiseras inom några få år på grund av att elbolagen tillåtits använda ”marknadskrafterna” för att berika sig själva på andras bekostnad.

Adam Rydström
adam.rydstrom@dnv