Tag Arkiv: Christopher Jarnvall

Hälso- och sjukvårdsföretagsmodellen

Hälso- och sjukvårdsföretagsmodellen, en kundvalsmodell som presenterar en helhetssyn på vården Sedan 1990 har Den Nya Välfärden utarbetat förslag om hur medborgarna ska få mer att säga till om över …