Förtroende och misstroende

Enligt SCB:s senaste partisympatiundersökning är det endast 36,7 procent av svenskarna som sympatiserar med de svenska regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Dessutom är det endast 34 procent som uppger att de har stort förtroende för statsminister Stefan Löfven, och ännu värre är situationen för vice statsminister Åsa Romson som åtnjuter stort förtroende av bara 14 procent av väljarna. Och då har regeringen bara suttit vid makten sedan september förra året.

Förtroendet för regeringen som helhet ser dessutom inte ut att bli nämnvärt bättre. Tidigare i veckan fick den rödgröna regeringen svidande kritik av Konstitutionsutskottet. Den unga regeringen har redan hunnit få enhällig kritik i tio(!) ärenden, av vilka Konstitutionsutskottet anser att hanteringen av Bromma flygplats, erkännandet av Palestina och uppehållet av byggandet av Förbifart Stockholm utgör de allvarligaste fallen. Trots att dessa tre ärenden lyfts fram som de allvarligaste ska det faktum att regeringen valde att inte konsultera lagrådet inför slopandet av vårdvalet inte hamna i skymundan. Det fallet, liksom regeringens ovana att inte ta experters råd på allvar, börjar bli talande för ministärens sätt att arbeta.

Det lär vara svårt för regeringen att finna några rimliga ursäkter för Konstitutionsutskottet hårda dom. I snitt tenderar sittande regeringar att kritiseras av Konstitutionsutskottet i fyra fall årligen, varav endast två enhälliga. Att regeringen Löfven utsätts för tio fall av enig kritik är därför minst sagt anmärkningsvärt och tyder på en slapp attityd hos regeringen, vilket är illavarslande. Argumentet att regeringen är ny vid makten är inte heller någon ursäkt. En ny regering bör göra sitt yttersta för att skapa ett förtroende hos allmänheten, varför den bör vara extra försiktig för att prickas av Konstitutionsutskottet. Trots att en regering är ny får den inte präglas av amatörmässighet – vissa politiker kan förvisso vara oförberedda inför sitt nya uppdrag som minister, men i sådana fall bör vederbörande kompletteras av erfarna och kompetenta tjänstemän, vilket tyvärr inte verkar ha varit fallet.

Vid sidan av förtroendet hos väljarna verkar dessutom regeringen göra sitt bästa för att försämra relationen till omvärlden. Att under samma period reta upp både Israel och Arabförbundet får onekligen ses som en bedrift. Det hade dock varit klädsamt ifall utrikesminister Margot Wallström (S), med sin långa erfarenhet, hade lärt sig något av detta. Det verkar dock inte heller ha varit fallet.

I tisdags gästades Sverige av Finlands nya utrikesminister. Av tradition är Finland Sveriges främsta partner i utrikespolitiken, varför det brukar vara ett högtidligt tillfälle, oavsett eventuella politiska skillnader statsråden emellan. Diplomatin bör stå högre än tillfälliga personliga meningsskiljaktigheter statsråden emellan. Men denna gång var det Sannfinländarnas partiledare Timo Soini som besökte i Sverige i egenskap av finsk utrikesminister. Detta gjorde att den rödgröna regeringen inte mer än nödvändigt uppmärksammade att mötet skulle äga rum. Och i stället för att anordna ett värdigt mottagande för den finske utrikesministern bokade regeringen ett konferensrum på ett hotell i närheten av Arlanda, för att snabbt kunna genomföra det traditionsenliga ärendet.

Det går att ha starka uppfattningar om ett av de finska regeringspartierna, men det är inte en ursäkt att bete sig illa mot en systernation med en sådan lång gemensam historia; ett beteende som med rätta resulterade i förundrade artiklar i finsk press. En media som för den delen inte sympatiserar med Sannfinländarna, men bevisligen kan lyckas hålla flera bollar i luften.

Med en opposition som inte var bakbunden av Decemberöverenskommelsen hade regeringen vid det här laget varit hårt ansatt. Den verbala fäktningen är föga verksam när regeringen vet att allianspartierna inte tänker fälla regeringen. Vid det här läget vore det inte orimligt med att misstroendevotum, ett verktyg Anna Kinberg Batra också har varnat för. Men det kanske också endast är ett spel för galleriet?

________________________________________


Mattias Holmström
mattias.holmstrom@dnv.se