Statistik från Brå

På denna sida finner du statistiken som redovisas i rapporten ”Invandring och brottslighet –
ett trettioårsperspektiv”.

Tabell 1-17 som Excel.
Tabell 1-17 PDF.

Tabell 18 som Excel.
Tabell 18 som PDF.

Folkbokförd befolkning i Sverige efter grupp per den 31 december 2001 och 2012.

Teknisk beskrivning från Brå