Äntligen en vändning i sjuklönefrågan.

Regeringen har länge gömt sig bakom utredningar för att slippa ta beslut om kravet på ett slopande av företagarnas sjuklöneansvar. Moderaterna har länge hävdat att ett utökat högkostnadsskydd är bättre än ett slopande av andra sjuklöneveckan. Under hösten 2013 tillsatte regeringen en snabbutredning som skulle utreda hur högkostnadsskyddet skulle utökas. Idag har näringsminister Annie Lööf (C) äntligen gett besked om vad företagarna kan vänta sig kommande höstbudget om alliansregeringen får väljarnas förtroende.

I DN debatt redogör hon för följande:
– Småföretag med upp till 3 miljoner i lönekostnader ska få ersättning för de sjuklönekostnader som överstiger 0,5 procent av lönesumman.
– Övriga företag får en ersättning för sjuklönekostnader som är större än 0,9 och 1,5 procent i lönesumma (beroende på lönesumman).
– Arbetsgivaren blir fullt kompenserad för sina kostnader upp till ett tak på 250 000 kronor per år.

Regeringen hävdar att detta kommer att innebära påtaglig lättnad för de mindre företagen då sjuklönekostnaden även under de första dagarna av medarbetares sjukdom kan bli kompenserade. För de minsta företagen föreslår regeringen att högkostnadsskyddet inträder efter cirka två sjukdagar. Dessutom kommer utbetalningarna att automatiseras, då många företagare tidigare gått miste om ersättning för att de inte orkat med ansökningskrånglet.

Att regeringen tar krafttag för att sänka företagens sjuklönekostnader är mycket positivt. Den Nya Välfärden har i åratal kämpat för att detta ska ske genom att uppvakta politiker,  publicera öppna brev till regeringen  och skicka den krav från våra stödföretagare.  Och även om vi fortsätter kämpa för ett totalt slopande av företagens sjuklöneansvar välkomnar vi varje steg som för oss närmare det målet.

Det som slår en är hur lite pengar regeringen uppskattar att denna reform kommer att kosta. Regeringen beräknar att 360 miljoner kronor per år kommer att räcka. För att sätta det hela i perspektiv så har utlandsbiståndet en budget på cirka 40 miljarder per år. Det nya högkostnadsskyddet motsvarar alltså en ökad kostnad motsvarande fyra dagar av bistånd! Varför regeringen var tvungen att dra förslaget i långbänk är därför extra förvånande. Inför nästa åtgärd som påverkar småföretagarna hoppas vi att regeringen hörsammar våra krav snabbare.
________________________________________

Adam Rydström
Adam Rydström

adam.rydstrom@dnv.se