Tag Arkiv: Umeå universitet

Umeå universitet köpte taxitjänster i strid mot upphandlingslagstiftningen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur-renskommissionen kritiseras Umeå universitet för att ha upphandlat taxitjänster i strid mot upphandlingslagen på ett sätt som riskerat snedvrida konkurrensen.