Tag Arkiv: Tjänstekoncessioner

EU-kommissionen: Nordvästskånska kommuner bryter mot unionens upphandlingsbestämmelser

I en formell underrättelse kritiserar EU-kommissionen återigen Sverige för att inte följa unionens bestämmelser gällande offentlig upphandling av renhållningstjänster. Kommissionen kritiserar bland annat att renhållningsbolaget NSR, som ägs av sex nordvästskånska kommuner, tilldelats kontrakt utan upphandling och insyn.

EU-kommissionen: Sydskånska kommuner bryter mot unionens upphandlingsbestämmelser

I en formell underrättelse kritiserar EU-kommissionen återigen Sverige för att inte följa unionens bestämmelser gällande offentlig upphandling av renhållningstjänster. Kommissionen kritiserar bland annat att renhållningsbolaget SYSAV, som ägs av fjorton sydskånska kommuner, tilldelats kontrakt utan upphandling och insyn.

EU-kommissionen: Sverige bryter mot unionens upphandlingsbestämmelse

I en formell underrättelse kritiserar EU-kommissionen återigen Sverige för att inte följa unionens bestämmelser gällande offentlig upphandling. Regeringen har nu två månader på sig att svara kommissionen.

Konkurrenskommissionen anmäler Tomelilla och Simrishamn till EU-kommissionen

Konkurrenskommissionen har anmält bl.a. Tomelilla och Simrishamns kommun till EU-kommissionen, för att de utan upphandling fortsätter att köpa avfallstjänster direkt från sitt delägda bolag SYSAV. Detta strider enligt vad EU-kommissionen tidigare konstaterat mot det unionsrättsliga upphandlingsdirektivet. Högsta förvaltningsdomstolen har också funnit att kommunernas köp strider mot den svenska lagen om offentlig upphandling (LOU). Någon rättelse har emellertid inte skett.

Konkurrenskommissionen anmäler Borås till EU-kommissionen

Konkurrenskommissionen har anmält Borås kommun till EU-kommissionen för att köpa avfallstjänster utan ett öppet anbudsförfarande. I anmälan konstaterar Konkurrenskommissionen att kommunen direkttilldelat uppdraget att hantera avfall till Borås Energi och Miljö AB i strid med unionsrätten.

EU-kommissionen granskar bristande rättssäkerhet ifråga om tjänstekoncessioner

Sverige har anmälts till EU för att ha brutit mot unionsrättens krav på effektiv domstolsprövning avseende tilldelningar av tjänstekoncessionskontrakt. Svenska domstolar har hittills vägrat att pröva sådana överklaganden, vilket EU-kommissionen nu har uppmärksammat. Sverige kan nu komma att dras inför EU-domstolen och riskera i så fall att få betala dryga böter.

Uppsala läns landstings restaurangupphandling granskas av EU-kommissionen

Sverige har anmälts till EU efter att Uppsala läns landstings tjänstekoncessionsupphandling om driften av restauranger på Uppsala Akademiska sjukhus inte gick att överklaga. Nu har EU-kommissionen riktat en s.k. formell underrättelse med allvarlig kritik mot Sverige.