Tag Arkiv: Strömsunds

Stora brister i Strömsunds upphandlingar av datorer

Strömsunds kommun har vid två tillfällen upphandlat datorer på ett olagligt sätt. I det ena fallet gällde det ett tjugotal datorer till Hjalmar Strömerskolan. I det andra fallet tecknades ett …