Tag Arkiv: Spånga

Fel att återkalla serveringstillstånd

En restaurang i Spånga har skötts utan anmärkningar sedan 1976. I september beslutade plötsligt socialtjänstnämndens tillståndsutskott att dra in tillståndet. Orsaken var mindre brister i bokförningen. Det saknades kassaremsor och …