Tag Arkiv: sou

Remisser

Den Nya Välfärden lämnar remissvar på frågor vi arbetar med och vill kunna påverka. Nedan finner ni våra remissvar indelade på årtal: __________________________________________________________ Remissvar 2020 Yttrande med anledning av promemorian …