Tag Arkiv: remiss

PM om regeringens lagrådsremiss med anledning av coronaviruset

Även om förslaget avser en tillfällig lösning under en begränsad tid finns det inget som säger att den föreslagna normgivningen senare inte kommer att utökas och förlängas. Det finns exempel på liknande lagstiftning som både förlängts och till och med permanentats. Stiftelsen Den Nya Välfärdens hoppas därför att riksdagen avslår densamma och värnar om sina konstitutionella befogenheter som lagstiftare.

Konkurrenskommissionens remiss till promemorian Kompletterande bestämmelser om upphandling

Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har lämnat in ett remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller regeringens promemoria Kompletterande bestämmelser om upphandling (Fi2015/04904/UR).

Konkurrenskommissionens remiss till promemorian Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar

Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har lämnat in ett remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller regeringens promemoria om interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar.

Konkurrenskommissionens remiss till regeringens lagförslag om kollektivavtalsenliga villkor vid upphandling

Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har lämnat in ett remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller regeringens betänkande om införande av särskilda kontraktsvillkor om kollektivavtalsenliga villkor vid upphandling.

Konkurrenskommissionens remiss till förslaget till ny kommunallag

Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har lämnat in ett remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller regeringens förslag till ny kommunallag.