Tag Arkiv: reduktionsplikt

Företagarkravet: Avskaffa allmänna löneavgiften!

Den allmänna löneavgiften infördes 1995 för att finansiera Sveriges inträde i EU. Då låg den på 1,5 procent. Sedan dess har den höjts i omgångar och ligger idag på 11,62 procent. Den allmänna löneavgiften är en dold skatt och bör avskaffas.

Vi annonserar i Expressen, Kvällsposten och GT

Den Nya Välfärden kräver följande: skatterna på bensin och diesel bör sänkas med åtminstone fem kronor och reduktionsplikten bör avskaffas. Ett pristak på 18 kronor per liter bensin och diesel bör införas för att skapa långsiktig trygghet, låg inflation och sund konkurrens. Kärnkraften bör byggas ut i syfte att göra hela Sverige självförsörjande på el under årets alla dagar. Elnäten behöver rustas upp och dimensioneras efter framtidens elbehov. Elskatterna bör sänkas till en nivå som garanterar att svenska företag överlever och frodas, även i turbulenta tider och i konkurrens med andra länder.