Tag Arkiv: Rättvik Teknik AB

Kommunens sopavtal ett riktigt sopavtal

Rättvik Teknik AB är ett kommunalt bolag som har tecknat ett uppdragsavtal med Dala Vatten och Avlopp AB (DVVAB) som innebär att DVVAB skall omhänderta hushållsavfall åt Rättvik Teknik AB. …