Tag Arkiv: osund konkurrans

Högsta förvaltningsdomstolens beslut bekräftar att Örebro-landstingets teckentolkningstjänst är olaglig

Förvaltningsdomstolar i samtliga instanser har slagit fast att Örebro läns landstings anbudsgivning till Post- och telestyrelsen (PTS) gällande rikstäckande teckentolkverksamhet via tjänsten Bildtelefoni.net är olaglig och går utanför landstingets formella befogenheter. Trots att domstolarna utfärdat ett särskilt verkställighetsförbud genomförde landstinget ett avtal med PTS som har pågått sedan den 1 januari 2012.