Tag Arkiv: Osby

Befläckad renhållningsupphandling i Osby

Konkurrenskommissionen kritiserar Osby kommun för att ha avstått från upphandling av renhållningstjänster. Istället för att inhämta anbud från flera konkurrerande bolag har ett tyst avtal som löper i 17 år …