Tag Arkiv: Offentlig upphandling

Konkurrenskommissionens remiss till promemorian Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar

Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har lämnat in ett remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller regeringens promemoria om interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar.

Umeå universitet köpte taxitjänster i strid mot upphandlingslagstiftningen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur-renskommissionen kritiseras Umeå universitet för att ha upphandlat taxitjänster i strid mot upphandlingslagen på ett sätt som riskerat snedvrida konkurrensen.

Konkurrenskommissionens remiss till regeringens lagförslag om kollektivavtalsenliga villkor vid upphandling

Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har lämnat in ett remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller regeringens betänkande om införande av särskilda kontraktsvillkor om kollektivavtalsenliga villkor vid upphandling.

Länstrafiken i Norrbotten bröt mot upphandlingslagen

En utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­renskommissionen visar att Länstrafiken i Norrbotten försökte upphandla taxitransporter för c:a 500 miljoner kronor för en alldeles för lång avtalstid. Konkurrensen riskerade därmed att snedvridas.

Övertorneå kommun ändrade spelregler under upphandlingens gång

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Övertorneå kommun för att vid val av anbudsgivare ändrat kriterium under pågående upphandling.

Konkurrenskommissionens remiss till regeringen

Idag lämnar den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen sitt remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller regeringens förslag om nya regler för offentlig upphandling.

Göteborg köper marknadsföringstjänster i strid med upphandlingslagen

En utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen visar att Göteborgs stad köper marknadsföringstjänster för 100-tals miljoner kronor från ett hälftenägt bolag i strid med upphandlingsreglerna.

Malmö stad överträder upphandlingslagen

Malmö stads kommunala bolag ViSAB handlade upprepade gånger i strid med lagen i en upphandling av bussar som skulle användas i förskoleverksamheten. Detta visar en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, som kritiserar kommunens upprepade lagöverträdelser.

Om Integritetsombudsmannen

Stoppa Storebror! Integritetsombudsmannen på Den Nya Välfärden kämpar för den personliga integritetens ställning i IT-samhället. Naturligtvis krävs en viss övervakning i ett civiliserat samhälle men den ska inte gå för …

Bräcke kommun hyr fibernät olagligt

Bräcke kommun sålde det egna fibernätet till Telias dotterbolag Skanova för en symbolisk summa av en krona. Kommunen ska därefter under de kommande femton åren hyra tillbaka delar av fibernätet av Skanova för miljonbelopp. Konkurrenskommissionen kritiserar Bräcke kommun för att ha brutit mot upphandlingslagens krav på annonserat upphandlingsförfarande.