Tag Arkiv: offentlig upphandling

Kristinehamns kommun underlät att upphandla konstverk

Kristinehamns kommun har beslutat att köpa ett konstverk direkt från en lokal konstnär utan att låta andra konstnärer vara med och tävla om den planerade utsmyckningen. Detta strider mot lagen …

Västerås kommun bryter återigen mot upphandlingslagen vid köp av avfallstjänster

Västerås kommun ingick avtal med sitt delägda bolag Vafab Miljö om köp av tjänster för förbränning av hushållsavfall för 2012. Avtalet förklarades ogiltigt av domstol. Orsaken var att avtalet stred …

Helsingborgs skyltavtal strider mot lag

Helsingborgs kommuns har tecknat ett 15 årigt avtal direkt med JCDecaux om infor­mationstavlor, gatutoaletter och papperskorgar m.m. Avtalet strider mot lag eftersom konkurrerande företag aldrig har givits möjlighet att vara …

Flygplatsbolag har brutit mot upphandlingslagen

Det huvudsakligen offentligt ägda bolag som driver Göteborg City Airport (f.d. Säve flygplats) har i strid mot lag inte ansett sig skyldigt att följa gällande upphandlings­bestämmelser. Cityflygplatsen i Göteborg AB, …

Växjö Energi frångår lagen

Det kommunala energibolaget Växjö Energi (VEAB) överträdde upphandlingsbestämmelserna när bolaget beställde uppförandet av en datorhall för drygt 10 miljoner kronor direkt från ett företag. – VEAB är skyldigt att följa …

Förfalskningshärva i upphandlingsmål

Konkurrenskommissionen har utrett Luleå tekniska universitets (LTU) upphandlingar av tryckeritjänster i tre fall. Samtliga utredningar visar på allvarliga överträdelser av lagen om offentlig upphandling (LOU), något som förvaltningsrätten nu har …

Gotlandstrafiken kan strida mot EU-rätten

Trafikverket har direkttilldelat Destination Gotland AB ett nytt avtal om att driva linjesjöfart för gods- och persontrafik till och från Gotland (Gotlandstrafiken). Trafikverket skulle enligt EU-rätten ha gett även andra …

Universitet upphandlar olagligt

Luleå tekniska universitet (LTU) vände sig direkt till en leverantör och köpte tryckeritjänster utan föregående upphandling. Direktinköpen skadar konkurrensen och strider mot upphandlingsreglerna. – Om avtalet ogiltigförklaras går det främst …

Luleå-universitet upphandlar olagligt

När Luleå tekniska universitet (LTU) skulle upphandla bland annat tryckeritjänster valde universitetet att ge ett antal leverantörer möjlighet att lämna offert vid varje enskilt köptillfälle. Sedan struntade man i upplägget …

Landsting vill konkurrera olagligt

Örebro läns landsting har lämnat anbud till staten på att driva en rikstäckande tjänst med service till personer med hörselnedsättning. Detta strider mot en av kommunallagens mest grundläggande principer. – …