Tag Arkiv: Nybro

Nybro kommun snedvrider konkurrensen

Nybro kommun har i en upphandling avseende persontransporttjänster antagit ett anbud som var dyrare än lägsta anbud. Dessutom har kommunen tecknat ett avtal som löper under så lång tid (sju …