Tag Arkiv: Norrbotten AB

Upphandling av taxi-transporter bryter mot lagen

Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, kritiserar Länstrafiken i Norrbotten AB för att ha brutit mot lagen om offentlig upphandling när bolaget upphandlade persontransporter. – Genom att införa …