Tag Arkiv: Linköping

Linköpings kommun köper el för miljonbelopp i strid med upphandlingslagen

Linköpings kommun köper el utan att detta har föregåtts av en upphandling där konkurrerande elhandelsföretag gavs möjlighet att lämna anbud. Kommunens agerande, som strider mot lagen om offentlig upphandling, satte …

Bixia ProWin AB bolagsordning ej godkänd av kommunfullmäktige

Det kommunala bolaget Bixia ProWin AB (nedan ProWin) har i sin bolagsordning angett att ägarkommunerna inte behöver godkänna bolagets styrelsebeslut när ProWin ska förvärva, äga, deläga och avyttra bolag. ProWins …

Linköpings Kommun ägnar sig åt olaglig verksamhet

Elva svenska kommuner säljer telefoni och mobilt bredband till allmänheten genom det delägda bolaget Bixia AB. Eftersom det inte är kommunal kärnverksamhet att tillhandahålla telefoni och mobilt bredband så är …