Tag Arkiv: Kramfors

Bolagsrea i Kramfors

Trots att Företagarombudsmannen avrått Kramfors kommun från att rea ut företaget Kramnet i Kramfors AB har kommunen gått vidare med planerna. Kommunen ägde företaget genom ett annat bolag, Mediateknik. Detta …

Kramfors kommun missköter upphandling

Kramfors kommun har vid upphandling av tjänster för fastighetsservice felaktigt förkastat ett anbud. Nu riskerar kommunen att få betala skadestånd. Kommunen har vid upphandlingen av ett ramavtal för VStjänster använt …

Kramfors kommun missköter upphandling

Kramfors kommun har vid upphandling av tjänster för fastighetsservice felaktigt förkastat ett anbud. Nu riskerar kommunen att få betala skadestånd. Kommunen har vid upphandlingen av ett ramavtal för VS-tjänster använt …

Kramfors kommun ändrade kraven under pågående upphandling

Kramfors kommun har under pågående upphandling av persontransporttjänster antagit ett anbud som avvikit från förutsättningarna för upphandlingen. Kommunen har också i vissa mindre delar av upphandlingen uppdragit utförandet till ett …