Tag Arkiv: Kommunallag

Konkurrenskommissionens remiss till förslaget till ny kommunallag

Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har lämnat in ett remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller regeringens förslag till ny kommunallag.