Tag Arkiv: KO 2006-08

Juridiskt dubbelfel av Statens fastighetsverk

Nu riktar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, kritik mot Statens Fastighetsverk. Expertgruppen kritiserar en urvalsupphandling av bland annat klottersanering som verket genomförde i februari 2006. …