Tag Arkiv: KKO 99-032

Olaglig överlåtelse av myndighetsutövning i Ängelholms kommun

Ängelholms kommun har överfört myndighetsuppgifter till ett trafikbolag som inte är trafikhuvudman i länet. Det strider mot lagen, konstaterar Konkurrenskommissionen som granskat kommunens agerande. Socialnämnden i Ängelholms kommun har köpt …