Tag Arkiv: KKO 99-027

Avtal om parkskötsel i Kalix kommun strider mot lagen

Sedan 1992 köper Kalix kommun entreprenadtjänster för parkskötsel utan att göra upphandling med konkurrerande anbud. Det snedvrider konkurrensen, konstaterar Konkurrenskommissionen som granskat kommunens agerande. Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) …